Efekty uczenia się

EFEKTY UCZENIA SIĘ

- DIETETYKA I stopnia
- DIETETYKA II stopnia
- KOSMETOLOGIA I stopnia
- KOSMETOLOGIA II stopnia
- KRYMINOLOGIA I stopnia
- PEDAGOGIKA I stopnia
- PEDAGOGIKA II stopnia
- PEDAGOGIKA I stopnia w Filii w Rybniku
- PRAWO
- PSYCHOLOGIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA


- DIETETYKA I stopnia
- DIETETYKA II stopnia
- KOSMETOLOGIA I stopnia
- KOSMETOLOGIA II stopnia
- PEDAGOGIKA I stopnia
- PEDAGOGIKA II stopnia
- PSYCHOLOGIA


Załączniki:
 1. Uchwała Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 27.06.2019 r. w sprawie określenia efektów uczenia się dla kierunku DIETETYKA studia I stopnia o profilu praktycznym, prowadzone w formie ST i NST oraz przyporządkowania kierunku do dyscyplin naukowych w WSBiNoZ. (19.05.2021, 10:09) - pobrań: 158
 2. Uchwała Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 27.06.2019 r. w sprawie określenia efektów uczenia się dla kierunku DIETETYKA studia II stopnia o profilu praktycznym, prowadzone w formie ST i NST oraz przyporządkowania kierunku do dyscyplin naukowych w WSBiNoZ. (19.05.2021, 10:08) - pobrań: 178
 3. Uchwała Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 27.06.2019 r. w sprawie określenia efektów uczenia się dla kierunku KOSMETOLOGIA studia I stopnia o profilu praktycznym, prowadzone w formie ST i NST oraz przyporządkowania kierunku do dyscyplin naukowych w WSBiNoZ. (19.05.2021, 10:08) - pobrań: 159
 4. Uchwała Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 27.06.2019 r. w sprawie określenia efektów uczenia się dla kierunku KOSMETOLOGIA studia II stopnia o profilu praktycznym, prowadzone w formie ST i NST oraz przyporządkowania kierunku do dyscyplin naukowych w WSBiNoZ. (19.05.2021, 10:06) - pobrań: 162
 5. Uchwała nr 20/2020 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 26.11.2020 r. w sprawie przyjęcia koncepcji kształcenia, opisu efektów uczenia się oraz programu studiów I stopnia na kierunku KRYMINOLOGIA w profilu praktycznym, prowadzonych w formie ST i NST w WSBiNoZ. (19.05.2021, 10:05) - pobrań: 163
 6. Uchwała Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 27.06.2019 r. w sprawie określenia efektów uczenia się dla kierunku PEDAGOGIKA studia I stopnia o profilu praktycznym, prowadzone w formie ST i NST oraz przyporządkowania kierunku do dyscyplin naukowych w WSBiNoZ. (19.05.2021, 10:04) - pobrań: 179
 7. Uchwała Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 27.06.2019 r. w sprawie określenia efektów uczenia się dla kierunku PEDAGOGIKA studia II stopnia o profilu praktycznym, prowadzone w formie ST i NST oraz przyporządkowania kierunku do dyscyplin naukowych w WSBiNoZ. (19.05.2021, 10:03) - pobrań: 156
 8. Uchwała Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 27.06.2019 r. w sprawie określenia efektów uczenia się dla kierunku PEDAGOGIKA studia I stopnia o profilu praktycznym, prowadzone w formie ST i NST i przyporządkowania kierunku do dyscyplin naukowych w Filii w Rybniku. (19.05.2021, 09:53) - pobrań: 183
 9. Uchwała Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 25.09.2019 r. w sprawie określenia efektów uczenia się dla kierunku PRAWO studia jednolite magisterskie o profilu praktycznym, prowadzone w formie ST i NST oraz przyporządkowania kierunku do dyscyplin naukowych. (19.05.2021, 09:52) - pobrań: 159
 10. Uchwała Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 27.06.2019 r. w sprawie określenia efektów uczenia się dla kierunku PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie o profilu praktycznym, prowadzone w formie ST i NST oraz przyporządkowania kierunku do dyscyplin naukowych. (19.05.2021, 09:50) - pobrań: 183
 11. Uchwała Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dnia 22.06.2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku "Dietetyka" – studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, prowadzone w formie ST i NST na Wydziale Nauk o Zdrowiu w WSBiNoZ w Łodzi. (07.05.2021, 12:03) - pobrań: 168
 12. Uchwała Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dnia 22.06.2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku "Dietetyka" – studia drugiego stopnia o profilu praktycznym, prowadzone w formie ST i NST na Wydziale Nauk o Zdrowiu w WSBiNoZ w Łodzi. (07.05.2021, 12:02) - pobrań: 156
 13. Uchwała Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dnia 22.06.2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku "Kosmetologia" – studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, prowadzone w formie ST i NST na Wydziale Nauk o Zdrowiu w WSBiNoZ w Łodzi. (07.05.2021, 11:53) - pobrań: 151
 14. Uchwała Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dnia 22.06.2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku "Kosmetologia" – studia drugiego stopnia o profilu praktycznym, prowadzone w formie ST i NST na Wydziale Nauk o Zdrowiu w WSBiNoZ w Łodzi. (07.05.2021, 11:53) - pobrań: 146
 15. Uchwała Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dnia 22.06.2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku "Pedagogika" – studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, prowadzone w formie ST i NST na Wydziale Nauk o Zdrowiu w WSBiNoZ w Łodzi. (07.05.2021, 11:50) - pobrań: 156
 16. Uchwała Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dnia 22.06.2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku "Pedagogika" – studia drugiego stopnia o profilu praktycznym, prowadzone w formie ST i NST na Wydziale Nauk o Zdrowiu w WSBiNoZ w Łodzi. (07.05.2021, 11:46) - pobrań: 158
 17. Uchwała Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dnia 22.02.2018 r. w sprawie przyjęcia koncepcji, opisu efektów kształcenia oraz programu studiów jednolitych magisterskich na kierunku PSYCHOLOGIA w profilu praktycznym prowadzonych w formie ST i NST WSBiNoZ w Łodzi. (07.05.2021, 11:39) - pobrań: 160
Opublikował: Marta Pintera
Publikacja dnia: 19.05.2021, 10:15
Dokument oglądany razy: 1 549
Podpisał: dr hab. Wojciech Welskop, prof. WSBiNoZ, Rektor
Dokument z dnia: 26.11.2020