Programy studiów

STUDIA I STOPNIA

Cykl kształcenia 2023 - 2026
- BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I stopnia
- DIETETYKA I stopnia
- KOSMETOLOGIA I stopnia
- KRYMINOLOGIA I stopnia
- KRYMINOLOGIA I stopnia w Filii w Rybniku
- KRYMINOLOGIA I stopnia w Filii w Szczawnie-Zdroju
- PEDAGOGIKA I stopnia
- PEDAGOGIKA I stopnia w Filii w Rybniku

Cykl kształcenia 2022 - 2025
- BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I stopnia
- DIETETYKA I stopnia
- KOSMETOLOGIA I stopnia
- KRYMINOLOGIA I stopnia
- KRYMINOLOGIA I stopnia w Filii w Rybniku
- PEDAGOGIKA I stopnia
- PEDAGOGIKA I stopnia w Filii w Rybniku

Cykl kształcenia 2021 - 2024
- DIETETYKA I stopnia
- KOSMETOLOGIA I stopnia
- KRYMINOLOGIA I stopnia
- PEDAGOGIKA I stopnia
- PEDAGOGIKA I stopnia w Filii w Rybniku

Cykl kształcenia 2020 - 2023

- DIETETYKA I stopnia
- KOSMETOLOGIA I stopnia
- PEDAGOGIKA I stopnia
- PEDAGOGIKA I stopnia w Filii w Rybniku

Cykl kształcenia 2019 - 2022
- DIETETYKA I stopnia
- KOSMETOLOGIA I stopnia
- PEDAGOGIKA I stopnia
- PEDAGOGIKA I stopnia w Filii w Rybniku

STUDIA II STOPNIA

Cykl kształcenia 2023 - 2025
- DIETETYKA II stopnia
- KOSMETOLOGIA II stopnia
- KRYMINOLOGIA II stopnia
- KRYMINOLOGIA II stopnia w Filii w Rybniku
- KRYMINOLOGIA II stopnia w Filii w Szczawnie-Zdroju
- PEDAGOGIKA II stopnia
- PEDAGOGIKA II stopnia w Filii w Rybniku

Cykl kształcenia 2022 - 2024
- DIETETYKA II stopnia
- KOSMETOLOGIA II stopnia
- KRYMINOLOGIA II stopnia
- PEDAGOGIKA II stopnia
- PEDAGOGIKA II stopnia w Filii w Rybniku

Cykl kształcenia 2021 - 2023
- DIETETYKA II stopnia
- KOSMETOLOGIA II stopnia
- PEDAGOGIKA II stopnia
PEDAGOGIKA II stopnia w Filii w Rybniku

Cykl kształcenia 2020 - 2022
- DIETETYKA II stopnia
- KOSMETOLOGIA II stopnia
- PEDAGOGIKA II stopnia


STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Cykl kształcenia 2023 - 2028

- PRAWO
- PSYCHOLOGIA

Cykl kształcenia 2022 - 2027

- PRAWO
- PSYCHOLOGIA

Cykl kształcenia 2021 - 2026
- PRAWO
- PSYCHOLOGIA

Cykl kształcenia 2020 - 2025

- PRAWO
- PSYCHOLOGIA

Cykl kształcenia 2019 - 2024
- PSYCHOLOGIA

Cykl kształcenia 2018 - 2023

- PSYCHOLOGIA


Załączniki:
 1. Uchwała nr 18/2023 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 19.04.2023 roku w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów jednolitych magisterskich na kierunku „Prawo” o profilu praktycznym w formie ST i NST, dla cyklu kształcenia 2023-2028 w WSBiNoZ w Łodzi. (20.04.2023, 10:38) - pobrań: 443
 2. Uchwała nr 17/2023 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 19.04.2023 roku w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów jednolitych magisterskich na kierunku „Psychologia” o profilu praktycznym w formie ST i NST, dla cyklu kształcenia 2023-2028 w WSBiNoZ w Łodzi. (20.04.2023, 10:38) - pobrań: 428
 3. Uchwała nr 16/2023 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 19.04.2023 roku w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów I stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” o profilu praktycznym w formie ST i NST, dla cyklu kształcenia 2023-2026 w WSBiNoZ w Łodzi. (20.04.2023, 10:37) - pobrań: 435
 4. Uchwała nr 15/2023 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 19.04.2023 roku w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów II stopnia na kierunku „Kryminologia” o profilu praktycznym w formie ST i NST, dla cyklu kształcenia 2023-2025 w Filii w Szczawnie-Zdroju. (20.04.2023, 10:37) - pobrań: 432
 5. Uchwała nr 14/2023 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 19.04.2023 roku w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów I stopnia na kierunku „Kryminologia” o profilu praktycznym w formie ST i NST, dla cyklu kształcenia 2023-2026 w Filii w Szczawnie-Zdroju. (20.04.2023, 10:36) - pobrań: 438
 6. Uchwała nr 13/2023 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 19.04.2023 roku w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów II stopnia na kierunku „Kryminologia” o profilu praktycznym w formie ST i NST, dla cyklu kształcenia 2023-2025 w Filii w Rybniku. (20.04.2023, 10:36) - pobrań: 433
 7. Uchwała nr 12/2023 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 19.04.2023 roku w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów I stopnia na kierunku „Kryminologia” o profilu praktycznym w formie ST i NST, dla cyklu kształcenia 2023-2026 w Filii w Rybniku. (20.04.2023, 10:34) - pobrań: 465
 8. Uchwała nr 11/2023 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 19.04.2023 roku w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów II stopnia na kierunku „Kryminologia” o profilu praktycznym w formie ST i NST, dla cyklu kształcenia 2023-2025 w WSBiNoZ w Łodzi. (20.04.2023, 10:34) - pobrań: 441
 9. Uchwała nr 10/2023 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 19.04.2023 roku w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów I stopnia na kierunku „Kryminologia” o profilu praktycznym w formie ST i NST, dla cyklu kształcenia 2023-2026 w WSBiNoZ w Łodzi. (20.04.2023, 10:33) - pobrań: 433
 10. Uchwała nr 9/2023 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 19.04.2023 roku w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów II stopnia na kierunku „Pedagogika” o profilu praktycznym w formie ST i NST, dla cyklu kształcenia 2023-2025 w WSBiNoZ w Łodzi, w Filii w Rybniku. (20.04.2023, 10:33) - pobrań: 433
 11. Uchwała nr 8/2023 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 19.04.2023 roku w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów I stopnia na kierunku „Pedagogika” o profilu praktycznym w formie ST i NST, dla cyklu kształcenia 2023-2026 w WSBiNoZ w Łodzi, w Filii w Rybniku. (20.04.2023, 10:32) - pobrań: 435
 12. Uchwała nr 7/2023 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 19.04.2023 roku w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów II stopnia na kierunku „Pedagogika” o profilu praktycznym w formie ST i NST, dla cyklu kształcenia 2023-2025 w WSBiNoZ w Łodzi. (20.04.2023, 10:32) - pobrań: 441
 13. Uchwała nr 6/2023 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 19.04.2023 roku w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów I stopnia na kierunku „Pedagogika” o profilu praktycznym w formie ST i NST, dla cyklu kształcenia 2023-2026 w WSBiNoZ w Łodzi. (20.04.2023, 10:32) - pobrań: 427
 14. Uchwała nr 5/2023 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 19.04.2023 roku w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów II stopnia na kierunku „Kosmetologia” o profilu praktycznym w formie ST i NST, dla cyklu kształcenia 2023-2025 w WSBiNoZ w Łodzi. (20.04.2023, 10:31) - pobrań: 430
 15. Uchwała nr 4/2023 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 19.04.2023 roku w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów I stopnia na kierunku „Kosmetologia” o profilu praktycznym w formie ST i NST, dla cyklu kształcenia 2023-2026 w WSBiNoZ w Łodzi. (20.04.2023, 10:31) - pobrań: 429
 16. Uchwała nr 3/2023 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 19.04.2023 roku w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów II stopnia na kierunku „Dietetyka” o profilu praktycznym w formie ST i NST, dla cyklu kształcenia 2023-2025 w WSBiNoZ w Łodzi. (20.04.2023, 10:31) - pobrań: 448
 17. Uchwała nr 2/2023 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 19.04.2023 roku w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów I stopnia na kierunku „Dietetyka” o profilu praktycznym w formie ST i NST, dla cyklu kształcenia 2023-2026 w WSBiNoZ w Łodzi. (20.04.2023, 10:29) - pobrań: 425
 18. Uchwała Senatu nr 70/2021 z dn. 25.11.2021 r. w sprawie przyjęcia koncepcji kształcenia, opisu efektów uczenia się oraz programu studiów I stopnia na kierunku KRYMINOLOGIA w profilu praktycznym, prowadzonych w formie ST i NST w WSBiNoZ w Filii w Rybniku. (17.05.2022, 11:01) - pobrań: 1 687
 19. Uchwała Senatu nr 68/2021 z dn. 25.11.2021 r. w sprawie przyjęcia koncepcji kształcenia, opisu efektów uczenia się oraz programu studiów II stopnia na kierunku KRYMINOLOGIA w profilu praktycznym, prowadzonych w formie ST i NST w WSBiNoZ. (17.05.2022, 11:01) - pobrań: 1 700
 20. Uchwała nr 19/2022 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 21.04.2022 r. w sprawie przyjęcia koncepcji kształcenia, opisu efektów uczenia się oraz programu studiów I stopnia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE w profilu praktycznym w formie ST i NST w WSBiNoZ. (05.05.2022, 13:37) - pobrań: 1 668
 21. Uchwała nr 17/2022 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 21.04.2022 r. w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku KRYMINOLOGIA o profilu praktycznym w formie ST i NST dla cyklu kształcenia 2022-2025 w WSBiNoZ w Łodzi. (22.04.2022, 16:02) - pobrań: 1 795
 22. Uchwała nr 16/2022 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 21.04.2022 r. w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów jednolitych magisterskich na kierunku PRAWO o profilu praktycznym w formie ST i NST dla cyklu kształcenia 2022-2027 w WSBiNoZ w Łodzi. (22.04.2022, 16:01) - pobrań: 1 749
 23. Uchwała nr 15/2022 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 21.04.2022 r. w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów jednolitych magisterskich na kierunku PSYCHOLOGIA o profilu praktycznym w formie ST i NST dla cyklu kształcenia 2022-2027 w WSBiNoZ w Łodzi. (22.04.2022, 15:59) - pobrań: 1 779
 24. Uchwała nr 14/2022 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 21.04.2022 r. w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów drugiego stopnia na kierunku PEDAGOGIKA o profilu praktycznym w formie ST i NST dla cyklu kształcenia 2022-2024 w WSBiNoZ w Filii w Rybniku. (22.04.2022, 15:57) - pobrań: 1 734
 25. Uchwała nr 13/2022 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 21.04.2022 r. w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku PEDAGOGIKA o profilu praktycznym w formie ST i NST dla cyklu kształcenia 2022-2025 w WSBiNoZ w Filii w Rybniku. (22.04.2022, 15:56) - pobrań: 1 889
 26. Uchwała nr 12/2022 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 21.04.2022 r. w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów drugiego stopnia na kierunku PEDAGOGIKA o profilu praktycznym w formie ST i NST dla cyklu kształcenia 2022-2024 w WSBiNoZ w Łodzi. (22.04.2022, 15:54) - pobrań: 1 766
 27. Uchwała nr 11/2022 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 21.04.2022 r. w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku PEDAGOGIKA o profilu praktycznym w formie ST i NST dla cyklu kształcenia 2022-2025 w WSBiNoZ w Łodzi. (22.04.2022, 15:53) - pobrań: 1 732
 28. Uchwała nr 10/2022 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 21.04.2022 r. w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów drugiego stopnia na kierunku KOSMETOLOGIA o profilu praktycznym w formie ST i NST dla cyklu kształcenia 2022-2024 w WSBiNoZ w Łodzi. (22.04.2022, 15:53) - pobrań: 1 737
 29. Uchwała nr 9/2022 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 21.04.2022 r. w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku KOSMETOLOGIA o profilu praktycznym w formie ST i NST dla cyklu kształcenia 2022-2025 w WSBiNoZ w Łodzi. (22.04.2022, 15:51) - pobrań: 1 694
 30. Uchwała nr 8/2022 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 21.04.2022 r. w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów drugiego stopnia na kierunku DIETETYKA o profilu praktycznym w formie ST i NST dla cyklu kształcenia 2022-2024 w WSBiNoZ w Łodzi. (22.04.2022, 15:49) - pobrań: 1 838
 31. Uchwała nr 7/2022 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 21.04.2022 r. w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku DIETETYKA o profilu praktycznym w formie ST i NST dla cyklu kształcenia 2022-2025 w WSBiNoZ w Łodzi. (22.04.2022, 15:46) - pobrań: 1 801
 32. Uchwała nr 22/2020 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 26.11.2020 r. w sprawie przyjęcia koncepcji kształcenia, opisu efektów uczenia się oraz programu studiów II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA w profilu praktycznym, ST i NST w WSBiNoZ w Filii w Rybniku. (01.03.2022, 09:01) - pobrań: 1 818
 33. Uchwała nr 1/2021 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 21.04.2021 r. w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku DIETETYKA o profilu praktycznym w formie ST i NST dla cyklu kształcenia 2021-2024 w WSBiNoZ w Łodzi. (11.05.2021, 12:30) - pobrań: 2 220
 34. Uchwała nr 3/2021 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 21.04.2021 r. w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku KOSMETOLOGIA o profilu praktycznym w formie ST i NST dla cyklu kształcenia 2021-2024 w WSBiNoZ w Łodzi. (11.05.2021, 12:30) - pobrań: 2 064
 35. Uchwała nr 10/2021 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 21.04.2021 r. w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku KRYMINOLOGIA o profilu praktycznym w formie ST i NST dla cyklu kształcenia 2021-2024 w WSBiNoZ w Łodzi. (11.05.2021, 12:29) - pobrań: 2 060
 36. Uchwała nr 5/2021 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 21.04.2021 r. w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku PEDAGOGIKA o profilu praktycznym w formie ST i NST dla cyklu kształcenia 2021-2024 w WSBiNoZ w Łodzi. (11.05.2021, 12:29) - pobrań: 2 149
 37. Uchwała nr 7/2021 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 21.04.2021 r. w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku PEDAGOGIKA o profilu praktycznym w formie ST i NST w dla cyklu kształcenia 2021-2024 w WSBiNoZ w Filii w Rybniku. (11.05.2021, 12:29) - pobrań: 2 100
 38. Uchwała nr 2/2021 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 21.04.2021 r. w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów drugiego stopnia na kierunku DIETETYKA o profilu praktycznym w formie ST i NST dla cyklu kształcenia 2021-2023 w WSBiNoZ w Łodzi. (11.05.2021, 12:20) - pobrań: 2 103
 39. Uchwała nr 4/2021 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 21.04.2021 r. w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów drugiego stopnia na kierunku KOSMETOLOGIA o profilu praktycznym w formie ST i NST dla cyklu kształcenia 2021-2023 w WSBiNoZ w Łodzi. (11.05.2021, 12:19) - pobrań: 2 054
 40. Uchwała nr 6/2021 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 21.04.2021 r. w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów drugiego stopnia na kierunku PEDAGOGIKA o profilu praktycznym w formie ST i NST dla cyklu kształcenia 2021-2023 w WSBiNoZ w Łodzi. (11.05.2021, 12:19) - pobrań: 2 093
 41. Uchwała nr 9/2021 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 21.04.2021 r. w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów jednolitych magisterskich na kierunku PRAWO o profilu praktycznym w formie ST i NST dla cyklu kształcenia 2021-2026 w WSBiNoZ. (11.05.2021, 12:19) - pobrań: 2 054
 42. Uchwała nr 8/2021 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 21.04.2021 r. w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów jednolitych magisterskich na kierunku PSYCHOLOGIA o profilu praktycznym w formie ST i NST dla cyklu kształcenia 2021-2026 w WSBiNoZ. (11.05.2021, 12:18) - pobrań: 2 115
 43. Uchwała nr 4/2020 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 25.06.2020 r. w sprawie przyjęcia programu studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku DIETETYKA o profilu praktycznym w formie ST i NST w tym planu studiów dla cyklu kształcenia 2020-2023. (11.05.2021, 12:01) - pobrań: 2 017
 44. Uchwała nr 6/2020 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 25.06.2020 r. w sprawie przyjęcia programu studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku KOSMETOLOGIA o profilu praktycznym w formie ST i NST w tym planu studiów dla cyklu kształcenia 2020-2023. (11.05.2021, 12:01) - pobrań: 2 217
 45. Uchwała nr 9/2020 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 25.06.2020 r. w sprawie przyjęcia programu studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku PEDAGOGIKA o profilu praktycznym w formie ST i NST w tym planu studiów dla cyklu kształcenia 2020-2023 w WSBiNoZ. (11.05.2021, 12:01) - pobrań: 2 051
 46. Uchwała nr 11/2020 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 25.06.2020 r. w sprawie przyjęcia programu studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku PEDAGOGIKA o profilu praktycznym w formie ST i NST w tym planu studiów dla cyklu kształcenia 2020-2023 w Rybniku. (11.05.2021, 12:00) - pobrań: 2 113
 47. Uchwała nr 5/2020 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 25.06.2020 r. w sprawie przyjęcia programu studiów dla studiów drugiego stopnia na kierunku DIETETYKA o profilu praktycznym w formie ST i NST w tym planu studiów dla cyklu kształcenia 2020-2022. (11.05.2021, 12:00) - pobrań: 2 019
 48. Uchwała nr 7/2020 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 25.06.2020 r. w sprawie przyjęcia programu studiów dla studiów drugiego stopnia na kierunku KOSMETOLOGIA o profilu praktycznym w formie ST i NST w tym planu studiów dla cyklu kształcenia 2020-2022. (11.05.2021, 11:59) - pobrań: 2 160
 49. Uchwała nr 10/2020 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 25.06.2020 r. w sprawie przyjęcia programu studiów dla studiów drugiego stopnia na kierunku PEDAGOGIKA o profilu praktycznym w formie ST i NST w tym planu studiów dla cyklu kształcenia 2020-2022. (11.05.2021, 11:59) - pobrań: 2 020
 50. Uchwała nr 14/2020 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 25.06.2020 r. w sprawie przyjęcia planu studiów dla studiów jednolitych magisterskich na kierunku PRAWO o profilu praktycznym w formie ST i NST w dla cyklu kształcenia 2020-2025 w WSBiNoZ w Łodzi. (11.05.2021, 11:33) - pobrań: 2 074
 51. Uchwała nr 8/2020 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dn. 25.06.2020 r. w sprawie przyjęcia programu studiów dla studiów jednolitych magisterskich na kierunku PSYCHOLOGIA o profilu praktycznym w formie ST i NST w tym planu studiów dla cyklu kształcenia 2020-2025. (11.05.2021, 11:33) - pobrań: 1 975
 52. Uchwała Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku DIETETYKA o profilu praktycznym w formie ST i NST w tym planu studiów dla cyklu kształcenia 2019-2022 w WSBiNoZ. (11.05.2021, 10:36) - pobrań: 1 999
 53. Uchwała Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku KOSMETOLOGIA o profilu praktycznym w formie ST i NST w tym planu studiów dla cyklu kształcenia 2019-2022 w WSBiNoZ. (11.05.2021, 10:36) - pobrań: 2 084
 54. Uchwała Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku PEDAGOGIKA o profilu praktycznym w formie ST i NST w tym planu studiów dla cyklu kształcenia 2019-2022 w WSBiNoZ. (11.05.2021, 10:36) - pobrań: 2 058
 55. Uchwała Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku PEDAGOGIKA o profilu praktycznym w formie ST i NST w tym planu studiów dla cyklu kształcenia 2019-2022 w Rybniku. (11.05.2021, 10:35) - pobrań: 2 090
 56. Uchwała Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu studiów dla studiów jednolitych magisterskich na kierunku PSYCHOLOGIA o profilu praktycznym w formie ST i NST w tym planu studiów dla cyklu kształcenia 2019-2024. (11.05.2021, 10:20) - pobrań: 2 024
 57. Uchwała Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dnia 22.02.2018 roku w sprawie przyjęcia koncepcji, opisu efektów kształcenia oraz programu studiów jednolitych magisterskich na kierunku PSYCHOLOGIA w profilu praktycznym prowadzonych w formie ST i NST w WSBiNoZ w Łodzi. (11.05.2021, 10:05) - pobrań: 2 148
Opublikował: Marta Pintera
Publikacja dnia: 20.04.2023, 11:01
Dokument oglądany razy: 3 505
Podpisał: dr hab. Wojciech Welskop, prof. WSBiNoZ, Rektor
Dokument z dnia: 19.04.2023