Regulaminy

REGULAMIN STUDIÓW

Regulamin studiów WSBiNoZ w Łodzi od 1.10.2022 r. - Uchwała nr 5/2022 Senatu WSBiNoZ z dnia 21.04.2022 roku.
- Regulamin studiów WSBiNoZ w Łodzi od 1.10.2021 r. do 30.09.2022 r. - Uchwała nr 11/2021 Senatu WSBiNoZ z dnia 21.04.2021 roku.
- Regulamin studiów WSBiNoZ w Łodzi od 1.10.2019 r. do 30.09.2021 r. – Uchwała Senatu WSBiNoZ z dnia 25.04.2019 roku.


REGULAMIN ZAWODOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH


- Regulamin studenckich praktyk zawodowych dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi od 1.10.2021 r. – Uchwała nr 12/2021 Senatu WSBiNoZ z dnia 21.04.2021 roku.
- Regulamin studenckich praktyk zawodowych dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r. – Uchwała nr 15/2020 Senatu WSBiNoZ z dnia 30.09.2020 roku.


INNE REGULAMINY

- Regulamin Biura ds. osób z niepełnosprawnościami w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi od 1.10.2022 r. - Zarządzenie nr 42/2022 Rektora WSBiNoZ w Łodzi z dnia 28.09.2022 roku.
Regulamin zajęć z wychowania fizycznego w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - ZARZĄDZENIE REKTORA WSBiNoZ w Łodzi z dnia 19.12.2019 roku.
Regulamin Wydatkowania dotacji podmiotowej przeznaczonej na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. - ZARZĄDZENIE REKTORA WSBiNoZ w Łodzi z dnia 25.09.2019 roku.
- Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w WSBiNoZ w Łodzi od 1.10.2019 r. - Uchwała Senatu WSBiNoZ z dnia 25.09.2019 roku.
- Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej w WSBiNoZ w Łodzi od 25.09.2019 r. - Uchwała Senatu WSBiNoZ z dnia 25.09.2019 roku.
- Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w WSBiNoZ w Łodzi od 25.09.2019 r. - Uchwała Senatu WSBiNoZ z dnia 25.09.2019 roku.


Załączniki:
 1. Zarządzenie nr 42/2022 Rektora WSBiNoZ w Łodzi z dnia 28.09.2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura ds. osób z niepełnosprawnościami w WSBiNoZ w Łodzi. (28.09.2022, 16:15) - pobrań: 1 208
 2. Uchwała nr 5/2022 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dnia 21.04.2022 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów WSBiNoZ w Łodzi. (22.04.2022, 15:29) - pobrań: 1 728
 3. Zarządzenie Rektora WSBiNoZ w Łodzi z dnia 19.12.2019 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji zajęć z wychowania fizycznego w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. (16.06.2021, 11:31) - pobrań: 2 468
 4. Zarządzenie Rektora WSBiNoZ w Łodzi z dnia 25.09.2019 roku w sprawie Regulaminu Wydatkowania dotacji podmiotowej przeznaczonej na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków. (10.06.2021, 14:03) - pobrań: 2 413
 5. Uchwała nr 11/2021 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dnia 21.04.2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów WSBiNoZ w Łodzi. (07.05.2021, 15:05) - pobrań: 2 664
 6. Uchwała Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dnia 25.04.2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów WSBiNoZ w Łodzi. (07.05.2021, 15:05) - pobrań: 2 483
 7. Uchwała nr 12/2021 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dnia 21.04.2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminów studenckich praktyk zawodowych dla studentów w WSBiNoZ w Łodzi. (07.05.2021, 15:03) - pobrań: 2 565
 8. Uchwała nr 15/2020 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dnia 30.09.2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminów studenckich praktyk zawodowych dla studentów w WSBiNoZ w Łodzi. (07.05.2021, 15:03) - pobrań: 2 666
 9. Uchwała Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dnia 25.09.2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w WSBiNoZ w Łodzi. (07.05.2021, 14:31) - pobrań: 2 590
 10. Uchwała Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dnia 25.09.2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w WSBiNoZ w Łodzi. (07.05.2021, 14:30) - pobrań: 2 377
 11. Uchwała Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dnia 25.09.2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w WSBiNoZ w Łodzi. (07.05.2021, 14:29) - pobrań: 2 397
Opublikował: Marta Pintera
Publikacja dnia: 28.09.2022, 16:22
Dokument oglądany razy: 2 690
Podpisał: dr hab. Wojciech Welskop, prof. WSBiNoZ, Rektor
Dokument z dnia: 28.09.2022