Regulaminy

REGULAMIN STUDIÓW

- Regulamin studiów WSBiNoZ w Łodzi od 1.10.2021 r. - Uchwała nr 11/2021 Senatu WSBiNoZ z dnia 21.04.2021 roku.
- Regulamin studiów WSBiNoZ w Łodzi od 1.10.2019 r. do 30.09.2021 r. – Uchwała Senatu WSBiNoZ z dnia 25.04.2019 roku.


REGULAMIN ZAWODOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH


- Regulaminu studenckich praktyk zawodowych dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi od 1.10.2021 r. – Uchwała nr 12/2021 Senatu WSBiNoZ z dnia 21.04.2021 roku.
- Regulaminu studenckich praktyk zawodowych dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r. – Uchwała nr 15/2020 Senatu WSBiNoZ z dnia 30.09.2020 roku.


INNE REGULAMINY

Regulamin zajęć z wychowania fizycznego w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - ZARZĄDZENIE REKTORA WSBiNoZ w Łodzi z dnia 19.12.2019 roku.
Regulamin Wydatkowania dotacji podmiotowej przeznaczonej na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. - ZARZĄDZENIE REKTORA WSBiNoZ w Łodzi z dnia 25.09.2019 roku.
- Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w WSBiNoZ w Łodzi od 1.10.2019 r. - Uchwała Senatu WSBiNoZ z dnia 25.09.2019 roku.
- Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej w WSBiNoZ w Łodzi od 25.09.2019 r. - Uchwała Senatu WSBiNoZ z dnia 25.09.2019 roku.
- Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w WSBiNoZ w Łodzi od 25.09.2019 r. - Uchwała Senatu WSBiNoZ z dnia 25.09.2019 roku.


Załączniki:
  1. Zarządzenie Rektora WSBiNoZ w Łodzi z dnia 19.12.2019 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji zajęć z wychowania fizycznego w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. (16.06.2021, 11:31) - pobrań: 281
  2. Zarządzenie Rektora WSBiNoZ w Łodzi z dnia 25.09.2019 roku w sprawie Regulaminu Wydatkowania dotacji podmiotowej przeznaczonej na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków. (10.06.2021, 14:03) - pobrań: 307
  3. Uchwała nr 11/2021 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dnia 21.04.2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów WSBiNoZ w Łodzi. (07.05.2021, 15:05) - pobrań: 373
  4. Uchwała Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dnia 25.04.2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów WSBiNoZ w Łodzi. (07.05.2021, 15:05) - pobrań: 339
  5. Uchwała nr 12/2021 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dnia 21.04.2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminów studenckich praktyk zawodowych dla studentów w WSBiNoZ w Łodzi. (07.05.2021, 15:03) - pobrań: 316
  6. Uchwała nr 15/2020 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dnia 30.09.2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminów studenckich praktyk zawodowych dla studentów w WSBiNoZ w Łodzi. (07.05.2021, 15:03) - pobrań: 374
  7. Uchwała Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dnia 25.09.2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w WSBiNoZ w Łodzi. (07.05.2021, 14:31) - pobrań: 344
  8. Uchwała Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dnia 25.09.2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w WSBiNoZ w Łodzi. (07.05.2021, 14:30) - pobrań: 327
  9. Uchwała Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dnia 25.09.2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w WSBiNoZ w Łodzi. (07.05.2021, 14:29) - pobrań: 314
Opublikował: Marta Pintera
Publikacja dnia: 16.06.2021, 11:36
Dokument oglądany razy: 977
Podpisał: dr hab. Wojciech Welskop, prof. WSBiNoZ, Rektor
Dokument z dnia: 11.10.2019