Warunki rekrutacji

- Warunki, tryb i terminy rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2022/2023 w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - Uchwała nr 13/2021 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dnia 21.04.2021 r.
- Aktualizacja warunków, trybu i terminów rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2021/2022 w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - Uchwała nr 23/2020 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dnia 26.11.2020 r.
- Warunki, tryb i terminy rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2021/2022 w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - Uchwała nr 3/2020 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dnia 20.02.2020 r.
- Aktualizacja warunków, trybu i terminów rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021 w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - Uchwała nr 1/2020 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dnia 20.02.2020 r.
- Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów I i II stopnia w roku akademickim 2020/2021 - Uchwała Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dnia 25.04.2019 r.
- Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów I i II stopnia w roku akademickim 2019/2020 - Uchwała Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dnia 06.12.2018 r.


Opublikował: Marta Pintera
Publikacja dnia: 07.05.2021, 13:22
Dokument oglądany razy: 805
Podpisał: dr hab. Wojciech Welskop, prof. WSBiNoZ, Rektor
Dokument z dnia: 21.04.2021