Inne informacje

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 17.04.2023, 13:47
z powodu: Aktualizacja.

UCHWAŁA NR 14/2021 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU I NAUK O ZDROWIU W ŁODZI z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

ZARZĄDZENIE REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU I NAUK O ZDROWIU W ŁODZI z dnia 25 września 2019 roku w sprawie powołania i zakresu zadań Pełnomocnika Rektora ds. Osób  Niepełnosprawnych w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

- ZARZĄDZENIE NR 9/2020 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU I NAUK O ZDROWIU W ŁODZI z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora WSBiNoZ w Łodzi do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji, Mobbingowi i Molestowaniu Seksualnemu Pracowników i Studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

- ZARZĄDZENIE NR 8/2020 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU I NAUK O ZDROWIU W ŁODZI z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia Procedury Antydyskryminacyjnej i Przeciwdziałania Mobbingowi i Molestowaniu Seksualnemu Pracowników i Studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

- Sprawozdanie z działalności Samorządu Studenckiego w roku akademickim 2018/2019.


DECYZJE MEiN (MNiSW) O UPRAWNIENIU DO PROWADZENIA KIERUNKÓW STUDIÓW

- BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I stopnia
- DIETETYKA I stopnia
- DIETETYKA II stopnia
- KOSMETOLOGIA I stopnia
- KOSMETOLOGIA II stopnia
- KRYMINOLOGIA I stopnia
- KRYMINOLOGIA II stopnia
- KRYMINOLOGIA I stopnia w filii WSBiNoZ w Rybniku
- PEDAGOGIKA I stopnia
- PEDAGOGIKA II stopnia
- PEDAGOGIKA I stopnia w filii WSBiNoZ w Rybniku
PEDAGOGIKA II stopnia w filii WSBiNoZ w Rybniku
- PRAWO
- PSYCHOLOGIA

Załączniki:
 1. Sprawozdanie z działalności Samorządu Studenckiego w roku akademickim 2018/2019 (06.05.2021, 11:57) - pobrań: 2 942
 2. Zarządzenie Rektora nr 8/2020 WSBiNoZ w Łodzi z dnia 10.02.2020 roku w sprawie wprowadzenia Procedury Antydyskryminacyjnej i Przeciwdziałania Mobbingowi i Molestowaniu Seksualnemu Pracowników i Studentów WSBiNoZ w Łodzi. (06.05.2021, 11:59) - pobrań: 2 950
 3. Zarządzenie Rektora nr 9/2020 WSBiNoZ w Łodzi z dnia 10.02.2020 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora WSBiNoZ w Łodzi do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji, Mobbingowi i Molestowaniu Seksualnemu Pracowników i Studentów WSBiNoZ w Łodzi. (06.05.2021, 11:59) - pobrań: 3 050
 4. Decyzja MNiSW - Psychologia (06.05.2021, 13:20) - pobrań: 2 980
 5. Decyzja MNiSW - Prawo (06.05.2021, 13:21) - pobrań: 2 705
 6. Decyzja MNiSW - Pedagogika I stopnia w filii WSBiNoZ w Rybniku (06.05.2021, 13:21) - pobrań: 2 900
 7. Decyzja MNiSW - Pedagogika II stopnia (06.05.2021, 13:22) - pobrań: 2 801
 8. Decyzja MNiSW - Pedagogika I stopnia (06.05.2021, 13:23) - pobrań: 2 791
 9. Decyzja MEiN - Kryminologia I stopnia (06.05.2021, 13:24) - pobrań: 2 858
 10. Decyzja MNiSW - Kosmetologia II stopnia (06.05.2021, 13:24) - pobrań: 2 953
 11. Decyzja MNiSW - Kosmetologia I stopnia (06.05.2021, 13:50) - pobrań: 2 880
 12. Decyzja MNiSW - Dietetyka II stopnia (06.05.2021, 13:51) - pobrań: 2 900
 13. Decyzja MNiSW - Dietetyka I stopnia (06.05.2021, 13:52) - pobrań: 2 881
 14. Zarządzenie Rektora WSBiNoZ w Łodzi z dnia 25.09.2019 roku w sprawie powołania i zakresu zadań Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych w WSBiNoZ w Łodzi. (10.06.2021, 13:50) - pobrań: 2 986
 15. Decyzja MEiN - Pedagogika II stopnia w filii WSBiNoZ w Rybniku (11.06.2021, 12:51) - pobrań: 2 851
 16. Uchwała nr 14/2021 Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dnia 21.04.2021 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów w WSBiNoZ w Łodzi. (16.06.2021, 11:12) - pobrań: 2 921
 17. Decyzja MEiN - Kryminologia II stopnia (16.05.2022, 14:29) - pobrań: 2 246
 18. Decyzja MEiN - Kryminologia I stopnia w filii WSBiNoZ w Rybniku. (16.05.2022, 14:30) - pobrań: 2 238
 19. Decyzja MNiSW - Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia (22.02.2023, 12:19) - pobrań: 1 573
 20. Decyzja MEiN - Kryminologia I stopnia, w filii WSBiNoZ w Szczawnie-Zdroju. (17.04.2023, 13:44) - pobrań: 1 565
 21. Decyzja MEiN - Kryminologia II stopnia, w filii WSBiNoZ w Szczawnie-Zdroju. (17.04.2023, 13:45) - pobrań: 1 429
 22. Decyzja MEiN - Kryminologia II stopnia w filii WSBiNoZ w Rybniku. (17.04.2023, 15:33) - pobrań: 1 351
Opublikował: Marta Pintera
Publikacja dnia: 22.02.2023, 12:23
Dokument oglądany razy: 2 968
Podpisał: dr hab. Wojciech Welskop, prof. WSBiNoZ, Rektor
Dokument z dnia: 16.02.2023