Informacje dotyczące sytuacji kryzysowej

- ZARZĄDZENIE REKTORA NR 20/2020 WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU I NAUK O ZDROWIU W ŁODZI z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym z powodu zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

- ZARZĄDZENIE REKTORA NR 19/2020 WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU I NAUK O ZDROWIU W ŁODZI z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym w roku akademickim 2019/2020 w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.
Opublikował: Marta Pintera
Publikacja dnia: 06.05.2021, 11:35
Dokument oglądany razy: 1 783
Podpisał: dr hab. Wojciech Welskop, prof. WSBiNoZ, Rektor
Dokument z dnia: 22.04.2021